Ladies “Club Championship” – Aug 15-16 & 23

Congratulations to Connie Moultrie – 2018 Ladies Club Champion

 

 

2018 Bluff Ladies Club Championship Aug 15-16 & 23
Flt. Name HDCP for 9 Hole Front 9 Gross Front 9 Net Front 9 Putts Back 9 Gross Back 9 Net Back 9 Putts 18 hole Gross score 18 Hole Net Score 18 Hole Putts Payouts
A MOULTRIE, CONNIE 5.32 37 31.68 14 37 31.68 13 74 63.36 27 1st Gross Club Champion $50.00 +10 Punch
A SORENSEN, DEBBIE 7.70 41 33.30 15 42 34.30 16 83 67.60 31 2nd Gross $25.00
A POSELL, KAYLYNN 8.69 43 34.31 17 41 32.31 18 84 66.62 35 3rd Gross $15.00
A HATCH, LAURA 10.67 40 29.33 19 46 35.33 15 86 64.66 34 1st Net $40.00
A BRENNAN, DEBBIE 11.00 42 31.00 15 45 34.00 16 87 65.00 31 2nd Net $25.00
A NEILSEN, CONNIE 10.01 44 33.99 19 43 32.99 17 87 66.98 36 3rd Net $15.00
A KIRSHAW, SHIRLEY 10.34 44 33.66 16 44 33.66 19 88 67.32 35 4th Gross $10.00
A SHAW, ALLISON 10.67 43 32.33 13 47 36.33 17 90 68.66 30 4th Net $10.00
B THOMAS, JAN 14.31 46 31.69 16 47 32.69 19 93 64.38 35 1st Net $40.00
B FIEHLER, DORIS 11.99 46 34.01 18 47 35.01 17 93 69.02 35 1st Gross $40.00
B HATHAWAY, MICHELL 14.64 49 34.36 19 49 34.36 17 98 68.72 36 2nd Gross $25.00
B TURLEY, MARILYN 13.98 48 34.02 17 51 37.02 19 99 71.04 36 3rd Gross $15.00
B PATTERSON, BARBARA 14.01 49 34.99 20 50 35.99 18 99 70.98 38 3rd Net $15.00
B WILDER, SANDRA 13.98 50 36.02 20 49 35.02 18 99 71.04 38 4th Gross $10.00
B HARMON, SHARYN 14.64 47 32.36 20 53 38.36 18 100 70.72 38 2nd Net $25.00
C TWITCHELL, CAROLINE 15.30 44 28.70 16 43 27.70 14 87 56.40 30 1st Gross $40.00
C POSELL, PAM 15.30 49 33.70 17 46 30.70 17 95 64.40 34 2nd Gross $25.00
C CROWTHER, STACEY 17.71 51 33.29 15 47 29.29 16 98 62.58 31 1st Net $40.00
C WARD, CAMMY 14.97 51 36.03 16 47 32.03 18 98 68.06 34 3rd Gross $15.00
C ABRAMS, FLO 14.97 51 36.03 17 48 33.03 18 99 69.06 35 3rd Net $15.00
C PONDER, DARLENE 19.03 51 31.97 18 51 31.97 20 102 63.94 38 2nd Net $25.00
C DUGGER, BECKIE 15.99 54 38.01 24 52 36.01 19 106 74.02 43 4th Gross $10.00
C FOX, JANA 14.97 54 39.03 18 54 39.03 20 108 78.06 38 4th Net $10.00
D DILLON, MELANIE 19.69 51 31.31 18 50 30.31 16 101 61.62 34 1st Gross $40.00
D OLIVER, JEANNIE 20.35 48 27.65 19 56 35.65 23 104 63.30 42 2nd Gross $25.00
D ENGBERSON, CHRIS 22.00 52 30.00 18 54 32.00 17 106 62.00 35 1st Net $40.00
D CLARK, TRUDI 19.36 56 36.64 20 50 30.64 15 106 67.28 35 3rd Gross $15.00
D WARNER, JULIE 20.02 55 34.98 16 52 31.98 15 107 66.96 31 2nd Net $25.00
D DECKER, LAURA 22.33 55 32.67 17 57 34.67 20 112 67.34 37 3rd Net $15.00
D FREEMAN, FERN 23.66 60 36.34 22 59 35.34 19 119 71.68 41 4th Gross $10.00
Connie Moultrie Closest to the Hole on Hole 11 $10.00
Jeannie Oliver Longest Putt on Hole 12 $10.00
Michelle Hathaway Closest to the line down the middle of the fairway on Hole 18 $10.00