Men’s “Gross in Flights” Oct 26-30

Next Week: Monster Pins

 MENS GROSS IN FLIGHTS,  OCT 26 – 30     
             
 FRONT 9           
             
FltName123456789Total Winnings 
ASTANGER, TOM53543543537 $     17.00
ATHOMAS, JONATHAIN43444543637 $     17.00
AGROKE, BRETT53543543638 $       7.00
ARUPE, JACK44543544538 $       7.00
AFOWERS, WYNN64443544539 
AVILLALOBOS, OSCAR445445644*40 
ATURLEY, MERRELL55445544743 
ACARLSON, ROY45655663545 
             
 A FLIGHT SKINS           
 VILLALOBOS, OSCAR (Hole: 9  Score:  4)          $       8.00
             
BPETROFF, MIKE43443553536 $     22.00
BCARTER, JIM45454533538 $     13.50
BROESELER, NICK44453563438 $     13.50
BCASTEEL, DAVE53544654440 $       7.00
BWHITESIDES, CALEB45573535441 
BBUTLER, RALPH64444564542 
BEVERTS, JEFF53564744644 
BTWITCHELL, PAUL56553655444 
             
 B FLIHT SKINS           
 There were no B flight skins, monies were divided among flight winners 
             
CFREELAND, KIRT54463543640 $     20.00
CROBERTS, CARL4*5543644641 $     13.00
CPETROFF, JOHN54443664642 $       8.50
CROESELER, GARY745545444*42 $       8.50
CMAHONEY, CADEN73*7634*53543 $       1.33
CMAHONEY, TIM54544754543 $       1.33
CMONSON, KYLE64463753543 $       1.33
CTHOMPSON, TIM55563555544 
CSHEPHERD, JOSH55665654648 
             
 C FLIGHT SKINS           
 ROBERTS, CARL (Hole: 1  Score:  4)           $       1.80
 MAHONEY, CADEN (Hole: 2  Score:  3)           $       1.80
 MAHONEY, CADEN (Hole: 6  Score:  4)           $       1.80
 ROESELER, GARY (Hole: 9  Score:  4)           $       1.80
             
             
DFRANCIS, BRIAN64*554554543 $     20.00
DPETERSON, DENIN56453654644 $     14.00
DKENT, HENRY56464654545 $       9.00
DPERKINS, JOEY66565554648 $       5.00
DWAYMENT, KEN66653654849 
DCHARD, STEVE88664663*754 
DJOHNSON, BRENT75564658854 
DCRAFTON, DENNIS661075655757 
             
 D FLIGHT SKINS           
 FRANCIS, BRIAN (Hole: 2  Score:  4)           $       4.00
 CHARD, STEVE (Hole: 8  Score:  3)           $       4.00
             
             
             
             
 BACK 9           
             
 Flt Name101112131415161718Total Winnings 
 A HOHMANN, TROY43454434435 $     20.00
 A RUPE, JACK43444534536 $     11.00
 A THOMAS, JONATHAIN5445442*4436 $     11.00
 A VILLALOBOS, OSCAR3*3555434436 $     11.00
 A GROKE, BRETT5433*4545437 $       3.50
 A STANGER, TOM43354634537 $       3.50
 A CARTER, JIM44455534539 
 A TURLEY, MERRELL635547443*41 
 A FOWERS, WYNN54446645543 
 A PETROFF, MIKE56454645544 
             
 A FLIGHT SKINS           
 VILLALOBOS, OSCAR (Hole: 1  Score:  3)          $       2.50
 GROKE, BRETT (Hole: 4  Score:  3)           $       2.50
 THOMAS, JONATHAIN (Hole: 7  Score:  2)          $       2.50
 TURLEY, MERRELL (Hole: 9  Score:  3)           $       2.50
             
 B WHITESIDES, CALEB444544243*34 $     20.00
 B BUTLER, RALPH3*33*54535435 $     13.00
 B ROESELER, GARY43464434436 $     10.00
 B TURNEY, MICHAEL44456534439 $       7.00
 B CASTEEL, DAVE52*54*4546540 $       4.00
 B ROESELER, NICK43555455541 
 B EVERTS, JEFF63455526642 
 B SMITH, MICHAEL54563*535642 
 B TWITCHELL, PAUL54555636544 
             
 B FLIGHT SKINS           
 BUTLER, RALPH (Hole: 1  Score:  3)           $       1.50
 CASTEEL, DAVE (Hole: 2  Score:  2)           $       1.50
 BUTLER, RALPH (Hole: 3  Score:  3)           $       1.50
 CASTEEL, DAVE (Hole: 4  Score:  4)           $       1.50
 SMITH, MICHAEL (Hole: 5  Score:  3)           $       1.50
 WHITESIDES, CALEB (Hole: 9  Score:  3)          
             
 C MAHONEY, CADEN434444*36537 $     20.00
 C ROBERTS, CARL54364535540 $     13.00
 C HOHMANN, GABE73354635541 $     10.00
 C FREELAND, KIRT63445546542 $       5.50
 C PETROFF, JOHN44456645442 $       5.50
 C GIFFORD, DAVE44555545643 
 C MAHONEY, TIM63465635543 
 C SHEPHERD, JOSH84466534*444 
 C COVERT, MIKE54465655646 
             
 C FLIGHT SKINS           
 MAHONEY, CADEN (Hole: 6  Score:  4)           $       4.50
 SHEPHERD, JOSH (Hole: 8  Score:  4)           $       4.50
             
 D PERKINS, JOEY6545*5635544 $     20.00
 D KENT, HENRY44575636545 $     13.00
 D WAYMENT, KEN65466645749 $       8.50
DWOOD, ROBERT63*667647449 $       8.50
DBEDDES, CHAD44675857450 $       2.00
DCHARD, STEVE54476766550 $       2.00
DHALE, JEREMY74686755654 
DLEMMON, TANNER954651068659 
DMILLER, JAMES757769471062 
             
 D FLIGHT SKINS           
 WOOD, ROBERT (Hole: 2  Score:  3)           $       4.50
 PERKINS, JOEY (Hole: 4  Score:  5)           $       4.50