Men’s “Gross in Flights” Sept 22-26

  MENS GROSS IN FLIGHTS,  SEP 22 – 26            
                         
  FRONT 9                      
                         
Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total  Winnings 
A TUCKETT, DAREK 4 3* 3* 5 3 3* 4 3 5 33  $    20.00
A THOMAS, JONATHAIN 4 4 4 4 4 4 4 2* 5 35  $    14.00
A SCHENCK, GARY 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36  $      9.00
A CROMWELL, KEN 4 4 6 4 3 6 4 3 5 39  $      5.00
A STODDARD, TYSON 7 4 4 4 3 6 4 3 5 40  
A TURLEY, MERRELL 4 4 4 5 4 6 4 4 6 41  
A VILLALOBOS, OSCAR 5 7 6 4 3 5 4 3 5 42  
A PETROFF, MIKE 4 5 6 5 4 7 4 5 7 47  
                         
  A FLIGHT SKINS                      
  TUCKETT, DAREK (Hole: 2  Score:  3)                      $      2.00
  TUCKETT, DAREK (Hole: 3  Score:  3)                      $      2.00
  TUCKETT, DAREK (Hole: 6  Score:  3)                      $      2.00
  THOMAS, JONATHAIN (Hole: 8  Score:  2)                    $      2.00
                         
B TESCH, BRYAN 3* 4 4 3* 3 4 3 4 5 33  $    20.00
B CASTEEL, DAVE 5 5 4 4 3 5 4 3 5 38  $      9.33
B STANGER, TOM 5 4 4 5 3 4 5 3 5 38  $      9.33
B STODDARD, SHANE 5 3* 5 4 3 5 5 3 5 38  $      9.33
B CARTER, JIM 5 5 4 4 5 4 4 4 4* 39  
B TESCH, MICHAEL 5 4 5 4 5 7 3 4 5 42  
B GROKE, BRETT 4 4 6 5 3 5 5 5 6 43  
B MAYES, BRAD 5 6 5 5 4 5 4 4 7 45  
                         
  B FLIGHT SKINS                      
  TESCH, BRYAN (Hole: 1  Score:  3)                      $      2.00
  STODDARD, SHANE (Hole: 2  Score:  3)                      $      2.00
  TESCH, BRYAN (Hole: 4  Score:  3)                      $      2.00
  CARTER, JIM (Hole: 9  Score:  4)                      $      2.00
                         
C FISHER, BRADY 5 4 4 5 4 4* 4 3 4* 37  $    17.00
C MANNING, LANCE 4 4 4 4 4 6 3* 3 5 37  $    17.00
C BUTLER, RALPH 4 4 4 4 4 5 4 3 6 38  $      9.00
C HESLOP, LLOYD 4 4 4 5 4 6 5 3 5 40  $      5.00
C TOLMAN, RICK 4 5 4 5 4 5 5 3 6 41  
C EVERTS, JEFF 5 5 5 5 3 6 5 3 5 42  
C FOWERS, WYNN 5 5 4 5 3 5 5 5 5 42  
C WHITESIDES, CALEB 5 5 5 5 2* 6 6 5 7 46  
                         
  C FLIGHT SKINS                      
  WHITESIDES, CALEB (Hole: 5  Score:  2)                      $      2.00
  FISHER, BRADY (Hole: 6  Score:  4)                      $      2.00
  MANNING, LANCE (Hole: 7  Score:  3)                      $      2.00
  FISHER, BRADY (Hole: 9  Score:  4)                      $      2.00
                         
D CORBRIDGE, ROCKY 5 4 4 5 3 5 4 3 5 38  $    21.80
D GARCIA, JAMIE 4 5 4 5 3 5 4 4 6 40  $    14.80
D SMITH, BO 4 4 6 4 4 5 4 4 7 42  $    11.80
D BIRT, LARRY 4 4 6 4 4 5 6 4 6 43  $      8.80
D BYINGTON, STEVE 5 5 5 5 4 7 5 3 5 44  $      5.80
D THOMPSON, TIM 6 5 6 5 3 6 5 4 5 45  
D TWITCHELL, PAUL 5 5 4 6 5 6 5 3 7 46  
D TRUJILLO, ROBERT 5 6 6 5 4 5 6 4 6 47  
D ROBERTS, CARL 4 6 5 7 4 6 5 3 8 48  
                         
  D FLIGHT SKINS                      
  There were no D Flight skins, monies were divided among flight winners  
                         
E CANTER, JAKE 5 4 4 4 3 6 4 3* 6 39  $    20.00
E SHEPHERD, JOSH 5 4 4 4 3 7 4 4 6 41  $    13.00
E HEDDLE, THOMAS 8 5 4 5 4 5* 4 5 5 45  $      8.50
E WAYMENT, KEN 5 3 5 6 3 6 6 5 6 45  $      8.50
E KENT, HENRY 4* 5 6 5 4 6 6 4 6 46  $      2.00
E STEPHENS, RANDY 7 3 4 6 5 7 5 4 5 46  $      2.00
E ALLEN, HYRUM 6 6 5 6 3 6 4 4 7 47  
E TESCH, ROBERT 8 4 5 5 3 7 4 5 8 49  
E CRAFTON, DENNIS 6 6 4 6 4 10 9 4 10 59  
                         
  E FLIGHT SKINS                      
  KENT, HENRY (Hole: 1  Score:  4)                      $      3.00
  HEDDLE, THOMAS (Hole: 6  Score:  5)                      $      3.00
  CANTER, JAKE (Hole: 8  Score:  3)                      $      3.00
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  BACK 9                      
Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total  Winnings 
A VILLALOBOS, OSCAR 5 4 3* 5 3 4 4 4 4 36  $    20.00
A CASTEEL, DAVE 5 3 4 4 4 5 3 5 4 37  $    11.50
A SCHENCK, GARY 4 2* 5 4 4 5 4 4 5 37  $    11.50
A THOMAS, JONATHAIN 4 4 5 5 4 5 4 4 3* 38  $      7.00
A LUSK, DAVE 4 3 5 6 4 4 4 5 4 39  $      1.33
A PETROFF, MIKE 5 3 4 7 4 6 2* 4 4 39  $      1.33
A TURLEY, MERRELL 5 4 4 5 3 5 4 4 5 39  $      1.33
A BURR, ZACK 5 4 4 5 4 5 4 4 5 40  
A CROMWELL, KEN 5 3 4 5 5 6 4 4 4 40  
                         
  A FLIGHT SKINS                      
  SCHENCK, GARY (Hole: 2  Score:  2)                      $      2.25
  VILLALOBOS, OSCAR (Hole: 3  Score:  3)                      $      2.25
  PETROFF, MIKE (Hole: 7  Score:  2)                      $      2.25
  THOMAS, JONATHAIN (Hole: 9  Score:  3)                    $      2.25
                         
B BUTLER, RALPH 6 4 4 4 4 6 2 4 3 37  $    20.00
B CARTER, JIM 3* 5 5 4 4 6 3 4 4 38  $    14.00
B GROKE, BRETT 5 3 3 6 4 5 4 5 4 39  $      6.50
B STANGER, TOM 4 3 5 5 6 6 3 4 3 39  $      6.50
B TOLMAN, RICK 5 3 4 5 4 6 2 5 5 39  $      6.50
B WHITESIDES, CALEB 5 3 3 5 5 5 3 5 5 39  $      6.50
B FOWERS, WYNN 5 4 5 5 4 5 3 5 4 40  
B CORBRIDGE, ROCKY 4 4 4 7 4 6 4 5 3 41  
B EVERTS, JEFF 4 3 4 6 5 5 4 5 5 41  
B HESLOP, LLOYD 6 4 3 5 4 5 4 5 5 41  
                         
  B FLIGHT SKINS                      
  CARTER, JIM (Hole: 1  Score:  3)                      $    10.00
                         
C SMITH, BO 5 3 4 6 4 5 3 5 4 39  $    16.50
C SMITH, KURTIS 4 2 7 4* 4 4 5 5 4 39  $    16.50
C ROBERTS, CARL 4 3 5 5 5 5 4 6 5 42  $      7.00
C TEASLEY, BRAD 5 4 4 7 4 5 4 4 5 42  $      7.00
C TWITCHELL, PAUL 4 2 5 5 5 8 3 5 5 42  $      7.00
C SMITH, JEREMY 4 6 7 5 4 4 4 5 4 43  
C BYINGTON, STEVE 4 4 5 6 5 6 4 5 5 44  
C BEAN, T.J. 7 3 6 6 6 6 4 4 5 47  
C THOMPSON, TIM 4 5 6 6 7 8 3 5 5 49  
                         
  C FLIGHT SKINS                      
  SMITH, KURTIS (Hole: 4  Score:  4)                      $      9.00
                         
D CANTER, JAKE 5 3 4 6 5 6 4 4 4 41  $    17.00
D HEDDLE, THOMAS 4* 3 4 5 4 5 4 5 7 41  $    17.00
D BROWN, CORBIN 6 4 5 6 5 5 3 4 4 42  $    11.00
D WAYMENT, KEN 6 3 4 6 4 6 4 6 5 44  $      8.00
D GIBBS, TRAVIS 6 5 4 5 6 7 4 5 3* 45  $      3.50
D KENT, HENRY 6 3 5 6 5 6 4 5 5 45  $      3.50
D SHEPHERD, JOSH 7 5 4 5 6 6 3 5 4 45  
D MAIN, THOMAS 5 4 5 7 7 6 3 5 4 46  
D SCHNEIDER, JORDON 6 4 4 5 7 6 4 9 4 49  
D CRAFTON, DENNIS 6 6 4 7 6 12 3 4 6 54  
                         
  D FLIGHT SKINS                      
  HEDDLE, THOMAS (Hole: 1  Score:  4)                      $      5.00
  GIBBS, TRAVIS (Hole: 9  Score:  3)                      $      5.00