Men’s “Net in Flights & 2 Man Alternate Shot” – May 22-26

MENS – NET IN FLIGHTS,  MAY 22 – 26
FRONT 9
Flt Name Index Gross Score Net Score  Winnings
A  COOK, TRACY 3.8 33 29.22  $    20.00
A  NOURSE, GEORGE 5.4 37 31.61  $    14.00
A  KIRKMAN, ERIC 3.2 36 32.83  $      9.00
A  STANGER, ROD 3.6 37 33.41  $      5.00
A  GARCIA, TROY 3.4 38 34.6
A  THOMAS, JIM 5.2 40 34.8
A  CARTER, JIM 4 39 35
A  POSELL, BILL 4 44 40
A FLIGHT SKINS
COOK, TRACY (Hole: 1  Score:  3)  $      2.00
KIRKMAN, ERIC (Hole: 7  Score:  3)  $      2.00
COOK, TRACY (Hole: 8  Score:  2)  $      2.00
CARTER, JIM (Hole: 9  Score:  4)  $      2.00
B  RICKS, CLYDE 5.8 37 31.21  $    20.00
B  TURLEY, MERRELL 5.6 37 31.4  $    14.00
B  MOULTRIE, BRETT 6.2 38 31.81  $      9.00
B  WINGO, ARCHIE 6 38 32.02  $      5.00
B  STANGER, TOM 6.2 39 32.79
B  JONES, CLINT 5.4 39 33.59
B  MANOR, KIRK 6.4 42 35.6
B  VILLALOBOS, OSCAR 6 49 43
B FLIGHT SKINS
MOULTRIE, BRETT (Hole: 1  Score:  3)  $      2.66
WINGO, ARCHIE (Hole: 2  Score:  3)  $      2.66
MANOR, KIRK (Hole: 8  Score:  2)  $      2.66
C  HESLOP, LLOYD 7.4 38 30.58  $    20.00
C  GARCIA, JEFF 7 39 32.02  $    14.00
C  MITANI, NATE 7.9 40 32.15  $      9.00
C  HOUSTON, SHAUN 7.4 40 32.6  $      5.00
C  WAYMENT, KEN 8.4 41 32.61
C  SORENSEN, CRAIG 7.8 42 34.2
C  BUTLER, RALPH 7.2 44 36.79
C  TOLMAN, RICK 7.8 45 37.18
C FLIGHT SKINS
MITANI, NATE (Hole: 7  Score:  3)  $      4.00
HESLOP, LLOYD (Hole: 8  Score:  2)  $      4.00
D  SATTERFIELD, TODD 11.2 35 23.8  $    20.00
D  SKEEN, MIKE 9 38 29  $    13.00
D  GARCIA, JAMIE 12.2 43 30.79  $    10.00
D  BECK, DOUG 10.2 42 31.79  $      7.00
D  BARNETT, MIKE 11.6 46 34.42  $      4.00
D  MILLER, RICK 11.4 46 34.61
D  CHARD, STEVE 10.4 46 35.6
D  KEEFER, ERIC 12 49 37
D  BAUGHMAN, KEN 10.5 48 37.49
D FLIGHT SKINS
SATTERFIELD, TODD (Hole: 8  Score:  2)  $      4.50
SATTERFIELD, TODD (Hole: 9  Score:  4)  $      4.50
E  STULL, JOHN 24.5 51 26.48  $    20.00
E  HAMILTON, TONY 15.6 44 28.44  $    13.00
E  HACKWELL, ALAN 12.4 41 28.61  $    10.00
E  ROUNDY, BRIAN 14 46 32  $      5.50
E  TENBOER, TOM 13 45 32  $      5.50
E  PERKINS, JOEY 14.2 47 32.8
E  SMITH, JEREMY 13.6 47 33.39
E  BUNDY, PAUL 15 51 35.98
E  PETERSON, BLAKE 13 51 38.03
E FLIGHT SKINS
HAMILTON, TONY (Hole: 4  Score:  2)  $      2.25
SMITH, JEREMY (Hole: 5  Score:  3)  $      2.25
PETERSON, BLAKE (Hole: 6  Score:  5)  $      2.25
HACKWELL, ALAN (Hole: 8  Score:  3)  $      2.25
BACK 9
Flt Name Index Gross Score Net Score  Winnings
A  LITTLE, WES 4.7 36 31.35  $    20.00
A  COOK, TRACY 3.8 36 32.22  $    13.00
A  STANGER, ROD 3.6 36 32.41  $    10.00
A  THOMAS, JIM 5.2 39 33.8  $      7.00
A  CARTER, JIM 4 38 34  $      4.00
A  POSELL, BILL 4 40 36
A  BONE, TYLER 4.7 41 36.32
A  GARCIA, TROY 3.4 40 36.6
A  NOURSE, GEORGE 5.4 42 36.61
A FLIGHT SKINS
CARTER, JIM (Hole: 2  Score:  2)  $      2.25
LITTLE, WES (Hole: 3  Score:  3)  $      2.25
BONE, TYLER (Hole: 5  Score:  3)  $      2.25
LITTLE, WES (Hole: 7  Score:  2)  $      2.25
B  MOULTRIE, BRETT 6.2 38 31.81  $    20.00
B  RICKS, CLYDE 5.8 39 33.21  $    14.00
B  HAZELDINE, RILEY 6.2 40 33.81  $    11.00
B  FOX, DENNIS 6 40 34  $      8.00
B  ROESELER, NICK 6.2 41 34.81  $      7.00
B  MOORE, RICK 6.2 41 34.83
B  VILLALOBOS, OSCAR 6 42 36
B  WINGO, ARCHIE 6 42 36.02
B  TURLEY, MERRELL 5.6 43 37.4
B  JONES, CLINT 5.4 43 37.59
B FLIGHT SKINS
RICKS, CLYDE (Hole: 5  Score:  3)  $      5.00
RICKS, CLYDE (Hole: 8  Score:  4)  $      5.00
C  HESLOP, LLOYD 7.4 40 32.58  $    20.00
C  HOUSTON, SHAUN 7.4 40 32.6  $    13.00
C  JACOBSON, ROBERT 7.2 40 32.79  $    10.00
C  HARMON, BRAD 7 41 34  $      7.00
C  SORENSEN, CRAIG 7.8 42 34.2  $      4.00
C  BUTLER, RALPH 7.2 42 34.79
C  STANGER, TOM 6.2 41 34.79
C  TOLMAN, RICK 7.8 43 35.18
C  GARCIA, JEFF 7 43 36.02
C FLIGHT SKINS
HESLOP, LLOYD (Hole: 3  Score:  3)  $      4.50
HARMON, BRAD (Hole: 7  Score:  2)  $      4.50
D  HOUSTON, MCKAY 8.6 40 31.42  $    20.00
D  RIVERA, SEAN 8.2 40 31.78  $    13.00
D  SHINGLEDECKER, PETE 9.2 41 31.81  $    10.00
D  WAYMENT, KEN 8.4 42 33.61  $      7.00
D  SKEEN, MIKE 9 43 34  $      4.00
D  MITANI, NATE 7.9 42 34.15
D  HAZELDINE, MIKE 8.8 46 37.21
D  DELAMARE, TIM 9.4 47 37.58
D  WHITE, SCOTT 9.6 53 43.4
D FLIGHT SKINS
RIVERA, SEAN (Hole: 2  Score:  2)  $      2.25
HOUSTON, MCKAY (Hole: 4  Score:  4)  $      2.25
SKEEN, MIKE (Hole: 5  Score:  3)  $      2.25
HOUSTON, MCKAY (Hole: 9  Score:  4)  $      2.25
E  BECK, DOUG 10.2 39 28.79  $    20.00
E  VANORDEN, DAN 11 44 32.97  $    13.00
E  MALAN, LOGAN 11.5 45 33.48  $    10.00
E  MILLER, RICK 11.4 47 35.61  $      7.00
E  CHARD, STEVE 10.4 47 36.6  $      4.00
E  SORENSEN, CODY 11.2 48 36.78
E  VALENTINE, KIM 11 48 36.97
E  BAUGHMAN, KEN 10.5 52 41.49
E  VALENTINE, KEVIN 9.8 53 43.17
E FLIGHT SKINS
VANORDEN, DAN (Hole: 2  Score:  3)  $      4.50
BECK, DOUG (Hole: 6  Score:  4)  $      4.50
F  MARTIN, DAN 22.5 52 29.49  $    20.00
F  STETTLER, JEREMY 15.8 46 30.19  $    13.00
F  OVERTURE, JEREMY 14.5 45 30.52  $    10.00
F  SHAW, SHAY 12.2 43 30.79  $      7.00
F  TWITCHELL, PAUL 12.6 44 31.38  $      4.00
F  TENBOER, TOM 13 46 33
F  GOICH, MEL 13.4 47 33.62
F  CARRIGAN, KRIS 13.2 51 37.83
F  ALVEY, BRENT 18 57 39
F FLIGHT SKINS
TWITCHELL, PAUL (Hole: 2  Score:  3)  $      2.25
SHAW, SHAY (Hole: 3  Score:  4)  $      2.25
MARTIN, DAN (Hole: 4  Score:  4)  $      2.25
SHAW, SHAY (Hole: 8  Score:  4)  $      2.25
MENS 2 MAN ALTERNATE SHOT,  MAY 22 – 26
FRONT 9
Flt Team Name Gross Hcp Net Total  Winnings/Ea
A SHINGLEDECKER, SMITH 38 4.35 33.65  $               12.00
A BYINGTON, KENT 45 6.65 38.35
BACK 9
Flt Team Name Gross Hcp Net Total  Winnings/Ea
A RIVERA, SHINGLEDECKER 39 4.35 34.65  $               12.00
A BYINGTON, KENT 46 6.65 39.35