Mens “Net in Flights” Nov 19-24

MENS NET IN FLIGHTS,  NOVEMBER 19-24
FRONT 9
Flight Name Index Gross Score Net Score Winnings
A  Nourse, George 6.2 37 30.8 $15.00
A  Cromwell, Ken 3.0 36 33.0 $12.00
A  Butler, Ralph 5.8 39 33.2 $8.00
A  Everts, Jeff 6.4 40 33.6 $1.66
A  Heslop, Lloyd 6.4 40 33.6 $1.66
A  Ricks, Clyde 5.4 39 33.6 $1.66
A  Carter, Jim 2.8 37 34.2
A  Shingledecker, Pete 6.4 42 35.6
A FLIGHT SKINS
 Carter, Jim (Hole: 2  Score:  3) $1.33
 Butler, Ralph (Hole: 3  Score:  3) $1.33
 Cromwell, Ken (Hole: 6  Score:  4) $1.33
 Heslop, Lloyd (Hole: 7  Score:  3) $1.33
 Cromwell, Ken (Hole: 8  Score:  2) $1.33
 Nourse, George (Hole: 9  Score:  4) $1.33
B  Wayment, Ken 9.8 41 31.2 $15.00
B  Byington, Steve 10.6 42 31.4 $12.00
B  Chard, Steve 9.4 44 34.6 $8.00
B  Smith, Kurtis 8.4 43 34.6 $5.00
B  Thompson, Tim 9.2 44 34.8
B  Perkins, Joey 11.0 46 35.0
B  Peterson, Denin 11.8 47 35.2
B  Tolman, Rick 7.2 44 36.8
B FLIGHT SKINS
 Peterson, Denin (Hole: 9  Score:  5) $8.00
MENS NET IN FLIGHTS,  NOVEMBER 19-24
BACK 9
Flight Name Index Gross Score Net Score Winnings
A  Nourse, George 6.2 37 30.8 $15.00
A  Cromwell, Ken 3 36 33.0 $10.00
A  Everts, Jeff 6.4 40 33.6 $6.00
A  Butler, Ralph 5.8 40 34.2 $4.00
A  Heslop, Lloyd 6.4 41 34.6
A  Carter, Jim 2.8 38 35.2
A  Ricks, Clyde 5.4 42 36.6
A FLIGHT SKINS
 Nourse, George (Hole: 4  Score:  4) $2.33
 Ricks, Clyde (Hole: 6  Score:  4) $2.33
 Carter, Jim (Hole: 7  Score:  2) $2.33
B  Peterson, Denin 11.8 41 29.2 $15.00
B  Chard, Steve 9.4 39 29.6 $9.00
B  Tolman, Rick 7.2 37 29.8 $6.00
B  Byington, Steve 10.6 43 32.4
B  Thompson, Tim 9.2 42 32.8
B  Wayment, Ken 9.8 44 34.2
B FLIGHT SKINS
 Tolman, Rick (Hole: 6  Score:  4) $3.00
 Byington, Steve (Hole: 9  Score:  4) $3.00