Seniors “Gross in Flights” – March 19-24

SCHNEITERS SENIORS – GROSS IN FLIGHTS – FRONT 9 RESULTS MAR 19-24, 2018
Pos Flt Name Gross Hcp Total Winnings
1 A  SCHENCK, GARY 2.29 33 $20.00
2 A  GARCIA, TROY 1.89 35 $18.00
3 A  CARTER, JIM 2.27 37 $13.00
3 A  NOURSE, GEORGE 5.3 37 $13.00
3 A  WOODWARD, WAYNE 3.81 37 $13.00
4 A  BIRD, MIKE 4.56 40 $7.00
4 A  COOK, TRACY 2.43 40 $7.00
4 A  STANGER, TOM 5.52 40 $7.00
5 A  PETROFF, MIKE 6.27 41 $4.00
6 A  HALL, TERRY 4.94 42
7 A  LEE, MARK 5.72 43
7 A  LITTLE, STEVE 5.7 43
7 A  RASMUSSEN, J.DEE 5.12 43
7 A  SMITH, FRED 5.14 43
7 A  STEELE, DENNIS 5.52 43
8 A  BUTLER, RALPH 5.12 45
9 A  TURLEY, MERRELL 4.36 46
CARTER, JIM (Hole: 1  Score:  3) $4.25
LEE, MARK (Hole: 6  Score:  3) $4.25
SCHENCK, GARY (Hole: 7  Score:  3) $4.25
STANGER, TOM (Hole: 8  Score:  2) $4.25
1 B  FOX, DENNIS 7.21 37 $19.00
1 B  WINGO, ARCHIE 6.27 37 $19.00
2 B  CARTER, SCOTT 6.85 38 $16.00
3 B  HANSEN, CRAIG 6.27 39 $11.50
3 B  LATER, KEVIN 7.59 39 $11.50
4 B  HESLOP, LLOYD 7.59 40 $8.00
5 B  CHRISTENSEN, LARRY 7.61 41 $4.25
5 B  ORMOND, ROD 7.13 41 $4.25
5 B  UTLEY, TOM 7.81 41 $4.25
5 B  WAYMENT, KEN 7.81 41 $4.25
6 B  DAVIS, RONNIE 7 43
6 B  HARMON, BRAD 6.85 43
6 B  SLOAN, FRED 6.85 43
7 B  FESLER, BOB 8.37 45
8 B  APEDAILE, DICK 7.03 46
8 B  WALDRON, GARY 8.73 46
9 B  SANDOVAL, JIM 7.97 48
WAYMENT, KEN (Hole: 2  Score:  3) $8.50
WAYMENT, KEN (Hole: 7  Score:  3) $8.50
1 C  MORRIS, LYNN 9.72 37 $20.00
2 C  COLLEDGE, KEN 8.92 40 $18.00
3 C  BAILEY, GARY 10.1 43 $14.50
3 C  BUCHER, FRANK 9.12 43 $14.50
4 C  BOLTON, DERRICK 9.5 44 $9.00
4 C  GRIFFIN, DALE 9.13 44 $9.00
5 C  HIRSCHI, LAMAR 9.7 46 $6.50
5 C  STAHL, GARY 9.13 46 $6.50
6 C  BYINGTON, STEVE 10.28 47 $4.00
7 C  CHARLESWORTH, DENNIS 11.02 48
7 C  GREEN, ALAN 10.86 48
7 C  NYE, LARRY 9.72 48
8 C  BECK, DOUG 9.52 49
9 C  GRIMES, WILLIE 11.02 50
9 C  WAITE, LARRY 9.7 50
10 C  SCOTT, DON 11.02 52
11 C  STEELE, DAVE 10.64 53
COLLEDGE, KEN (Hole: 3  Score:  3) $8.50
MORRIS, LYNN (Hole: 9  Score:  4) $8.50
1 D  CLARK, CLARENCE 11.97 40 $19.00
1 D  NICKERSON, JIM 11.77 40 $19.00
2 D  ASBILL, MARK 11.6 43 $15.00
2 D  DAHL, BRAD 11.99 43 $15.00
3 D  PURCELL, MIKE 11.2 44 $12.00
4 D  TENBOER, TOM 13.13 45 $10.00
5 D  BRADSBY, LARRY 12.93 46 $4.50
5 D  HANSEN, PATRICK 14.26 46 $4.50
5 D  LIVINGSTON, MAX 11.24 46 $4.50
5 D  MAEZ, MICHAEL 11.4 46 $4.50
6 D  JACKSON, WELDON 12.35 48
7 D  KENT, HENRY 14.42 50
7 D  LIVINGSTON, EARL 13.49 50
8 D  ASPLUND, BILL 16.33 51
8 D  CONLAN, ANDREW 12.91 51
8 D  LEONARD, JIM 13 51
9 D  CLARK, STEPHEN 20 53
10 D  CRANDALL, TED 16.34 55
DAHL, BRAD (Hole: 2  Score:  3) $6.00
CLARK, CLARENCE (Hole: 7  Score:  2) $6.00
CLARK, CLARENCE (Hole: 8  Score:  3) $6.00
SENIORS – GROSS IN FLIGHTS – BACK 9 RESULTS – MARCH 19-24, 2018
Pos Flt Name Gross Hcp Total Winnings
1 A  BIRD, MIKE 4.56 36 $19.00
1 A  ORMOND, ROD 7.13 36 $19.00
2 A  BUTLER, RALPH 5.12 37 $14.50
2 A  GARCIA, TROY 1.89 37 $14.50
3 A  CARTER, JIM 2.27 38 $6.20
3 A  COOK, TRACY 2.43 38 $6.20
3 A  HANSEN, CRAIG 6.27 38 $6.20
3 A  LITTLE, STEVE 5.7 38 $6.20
3 A  RASMUSSEN, J.DEE 5.12 38 $6.20
4 A  NOURSE, GEORGE 5.3 39
5 A  FOX, DENNIS 7.21 40
5 A  WINGO, ARCHIE 6.27 40
6 A  HALL, TERRY 4.94 42
6 A  PETROFF, MIKE 6.27 42
6 A  TURLEY, MERRELL 4.36 42
7 A  APEDAILE, DICK 7.03 43
HALL, TERRY (Hole: 2  Score:  2) $2.67
HALL, TERRY (Hole: 3  Score:  3) $2.67
GARCIA, TROY (Hole: 4  Score:  4) $2.67
BIRD, MIKE (Hole: 6  Score:  3) $2.67
ORMOND, ROD (Hole: 7  Score:  2) $2.67
PETROFF, MIKE (Hole: 8  Score:  3) $2.67
1 B  BECK, DOUG 9.52 41 $19.00
1 B  WALDRON, GARY 8.73 41 $19.00
2 B  COLLEDGE, KEN 8.92 43 $16.00
3 B  BYINGTON, STEVE 10.28 44 $9.50
3 B  HESLOP, LLOYD 7.59 44 $9.50
3 B  MATHIS, DAVE 9.15 44 $9.50
3 B  PURCELL, MIKE 11.2 44 $9.50
4 B  NICKERSON, JIM 11.77 45 $3.00
4 B  NYE, LARRY 9.72 45 $3.00
5 B  CLARK, CLARENCE 11.97 46
5 B  STAHL, GARY 9.13 46
6 B  JACKSON, WELDON 12.35 48
6 B  THURSTON, ROBERT 11.77 48
6 B  WAYMENT, KEN 7.81 48
7 B  CONLAN, ANDREW 12.91 49
8 B  TENBOER, TOM 13.13 50
9 B  KENT, HENRY 14.42 52
WALDRON, GARY (Hole: 2  Score:  2) $8.00
NICKERSON, JIM (Hole: 3  Score:  3) $8.00