Seniors “Net in Flights” Nov 29 – Dec 4

Reminder: All winnings must be redeemed by December 15, 2021.

SCHNEITERS SENIORS – FRONT 9 – NET – NOV 29 – DEC 4, 2021
Pos Flt Name Gross Hcp Total Net Winnings
1 A  RASMUSSEN, J DEE 34 4 30 $20.00
2 A  BUTLER, RALPH 35 4.54 30.46 $16.00
3 A  CROMWELL, KEN 37 5.12 31.88 $13.00
4 A  THOMAS, TODD 37 4.56 32.44 $10.00
5 A  FOWERS, WYNN 38 4.54 33.46 $8.00
6 A  THOMAS, DUANE 40 6.08 33.92 $5.00
7 A  SELF, STEVE 39 4.94 34.06  
8 A  WATERS, SCOTT 40 5.7 34.3  
9 A  EVERTS, JEFF 40 4.94 35.06  
10 A  CARTER, SCOTT 41 5.12 35.88  
11 A  COLLEDGE, KEN 43 7.03 35.97  
12 A  LATER, KEVIN 46 6.63 39.37  
             
    RASMUSSEN, J DEE (Hole: 3  Score:  3)     $4.00
    CROMWELL, KEN (Hole: 7  Score:  3)     $4.00
    RASMUSSEN, J DEE (Hole: 9  Score:  4)     $4.00
             
1 B  STEELE, SCOTT 36 8.73 27.27 $20.00
2 B  PIERCE, CHARLIE 38 9.88 28.12 $16.00
3 B  PETROFF, JOHN 39 8.17 30.83 $13.00
4 B  DAVIS, BILL 40 7.41 32.59 $10.00
5 B  KENT, HENRY 43 10.08 32.92 $8.00
6 B  BAILEY, GARY 43 9.52 33.48 $5.00
7 B  WILLIAMS, LLOYD 41 7.41 33.59  
8 B  LOPEZ, GILBERT 42 7.79 34.21  
9 B  BYINGTON, STEVE 43 8.75 34.25  
9 B  TWITCHELL, PAUL 43 8.75 34.25  
10 B  LEETE, BARRY 44 7.61 36.39  
11 B  PORTER, MICKEY 48 10.46 37.54  
             
    STEELE, SCOTT (Hole: 1  Score:  3)     $2.40
    PIERCE, CHARLIE (Hole: 3  Score:  3)     $2.40
    LEETE, BARRY (Hole: 4  Score:  3)     $2.40
    KENT, HENRY (Hole: 5  Score:  2)     $2.40
    BAILEY, GARY (Hole: 8  Score:  2)     $2.40
             
1 C  ASPLUND, BILL 48 17.27 30.73 $20.00
2 C  MCENTIRE, SCOTT 42 10.82 31.18 $16.00
3 C  EDWARDS, DALE 42 10.66 31.34 $13.00
4 C  KOFOED, HAL 49 17.09 31.91 $10.00
5 C  PERRY, BRUNO 43 10.84 32.16 $8.00
6 C  SCOTT, DON 48 15.76 32.24 $5.00
7 C  MOREY, ROBERT 49 14.98 34.02  
8 C  HIRSCHI, LAMAR 46 11.22 34.78  
9 C  JACOBS, LEO 55 20 35  
10 C  LATER, DOUG 47 11.22 35.78  
11 C  GREEN, ALAN 48 12.18 35.82  
12 C  PURCELL, MIKE 48 11.04 36.96  
             
    MCENTIRE, SCOTT (Hole: 1  Score:  4)     $3.00
    LATER, DOUG (Hole: 2  Score:  4)     $3.00
    MCENTIRE, SCOTT (Hole: 6  Score:  5)     $3.00
    PURCELL, MIKE (Hole: 9  Score:  5)     $3.00
             
SCHNEITERS SENIORS – NET – BACK 9 – NOV 29 – DEC 4, 2021
Pos Flt Name Gross Hcp Total Net Winnings
1 A  CARTER, SCOTT 37 5.12 31.88 $20.00
2 A  SELF, STEVE 38 4.94 33.06 $14.00
3 A  CROMWELL, KEN 39 5.12 33.88 $11.00
4 A  RASMUSSEN, J DEE 38 4 34 $8.00
5 A  EVERTS, JEFF 39 4.94 34.06 $7.00
6 A  BUTLER, RALPH 40 4.54 35.46  
7 A  THOMPSEN, DALE 41 5.5 35.5  
8 A  FOWERS, WYNN 41 4.54 36.46  
9 A  BYBEE, GARY 42 4.38 37.62  
10 A  THOMAS, TODD 44 4.56 39.44  
             
    RASMUSSEN, J DEE (Hole: 3  Score:  3)     $5.00
    CROMWELL, KEN (Hole: 6  Score:  4)     $5.00
             
1 B  PETROFF, JOHN 35 8.17 26.83 $20.00
2 B  STEELE, SCOTT 41 8.73 32.27 $14.00
3 B  THOMAS, DUANE 40 6.08 33.92 $11.00
4 B  TWITCHELL, PAUL 44 8.75 35.25 $8.00
5 B  LATER, KEVIN 42 6.63 35.37 $7.00
6 B  LOPEZ, GILBERT 44 7.79 36.21  
7 B  DAVIS, BILL 45 7.41 37.59  
8 B  LEETE, BARRY 46 7.61 38.39  
9 B  WILLIAMS, LLOYD 46 7.41 38.59  
10 B  BYINGTON, STEVE 48 8.75 39.25  
             
    TWITCHELL, PAUL (Hole: 1  Score:  3)     $3.33
    PETROFF, JOHN (Hole: 4  Score:  3)     $3.33
    WILLIAMS, LLOYD (Hole: 5  Score:  3)     $3.33
             
1 C  LATER, DOUG 41 11.22 29.78 $20.00
2 C  PIERCE, CHARLIE 41 9.88 31.12 $16.00
3 C  BUCHER, FRANK 43 9.52 33.48 $11.00
4 C  MCENTIRE, SCOTT 45 10.82 34.18 $9.00
5 C  GREEN, ALAN 47 12.18 34.82 $6.00
6 C  PURCELL, MIKE 46 11.04 34.96 $4.00
7 C  PORTER, MICKEY 46 10.46 35.54  
8 C  WILLIAMS, BLAINE 47 11 36  
9 C  EDWARDS, DALE 47 10.66 36.34  
10 C  KENT, HENRY 49 10.08 38.92  
11 C  BAILEY, GARY 49 9.52 39.48  
             
    BUCHER, FRANK (Hole: 4  Score:  4)     $5.50
    PIERCE, CHARLIE (Hole: 5  Score:  3)     $5.50